Tag: Gathering

【 5月愛丁堡 和你傾 】Chit Chat with You in Edinburgh May

【 5月愛丁堡 和你傾 】 和你傾 又蒞喇!除咗分享在地生活遇到嘅喜怒哀樂,我哋會繼續寫信畀在港手足。 大家喺自由世界生活時,唔好忘記我哋因為 #政治打壓 被困香港嘅同胞,係好需要我地去關心同鼓勵。 日期:2023年5月1日(一)時間:下午二時至六時地點:個別通知參加者 報名https://forms.gle/YaM4WdqQ8LwfAw96A

Learn more